Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
SharePoint

Кримська електроенергетична система

​​

​​1. Мета і основні напрями діяльності Кримської ЕС

Статус:

Кримська електроенергетична система (ЕС) – відокремлений підрозділ ДП "НЕК "Укренерго".

Мета та основні напрями діяльності:

- забезпечення функціонування енергосистеми АР Крим як складової Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України;

- забезпечення передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами як складової інфраструктури оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України;

- забезпечення обліку електричної енергії, ведення розрахунків платежів учасників ОРЕ України відповідно до договору між ними, відпуск електроенергії оптовим споживачам, а також за прямими договорами;

- здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергосистемою АР Крим в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України;

- запобігання порушенням режимів роботи ОЕС України і аваріям системного значення та ліквідація можливих аварій з мінімальними втратами для країни;

- виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування та технічного переоснащення обладнання пiдстанцiй i лiнiй електропередачі, виробничих та соціально-побутових об'єктів Кримської ЕС;

- здійснення технічної експлуатації, розроблення i впровадження нових та удосконалення діючих пристроїв i систем релейного захисту, протиаварiйної автоматики оперативно-технологічного управління, зв'язку, телемеханіки, систем та засобів обліку електроенергії, проведення єдиної технічної політики в регіоні із зазначених питань;

- здійснення технічної експлуатації засобів зв'язку, телемеханіки, систем комерційного обліку та систем передачі даних, розвиток i створення мереж технічних засобів управління та обчислювальної техніки;

- проведення дiагностики електрообладнання, його профiлактичних, приймально-здавальних,спецiальних та нетрадицiйних випробувань i випробувань iзоляцiйних масел;

- розслiдування, облiк та аналіз технологічних порушень в роботі енергооб'єктівмагістральних та міждержавних електромереж, участь в розслідуванні технологічних порушень в роботі інших енергооб'єктів, що є у господарському віданні і оперативному підпорядкуванні Кримської ЕС та ДП "НЕК "Укренерго", розроблення i реалiзацiя заходiв щодо їх попередження;

- виконання необхідних технiко-економiчних розрахунків електричних режимів АР Крим, їх оптимізація, розроблення та реалізація заходiв щодо зниження втрат електроенергії в магістральних та міждержавних електромережах;

- розроблення та реалізація програм і планів капітального будівництва, модернізації, реконструкції магістральних електричних мереж АР Крим, виробничих та соціально-побутових об'єктів Кримської ЕС;

- погодження технічних умов на приєднання додаткової споживаної або генеруючої потужності, розроблення вимог до технічних умов на приєднання до магістральних електричних мереж, виявлення "вузьких місць" в роботі магістральних електричних мереж та прилеглих розподільних електричних мереж енергопостачальних компаній, діючих у паралельному режимі, і реалізація заходів з їх усунення для забезпечення стійкості магістральних електричних  мереж;

- розроблення та виконання мобiлiзацiйних планiв, заходів реагування на надзвичайнiситуації та їх запобігання в Кримській ЕС;

- органiзацiя i проведення роботи з охорони праці i пожежної безпеки, створення безпечних умов праці, підвищення безпеки експлуатації магістральних електромереж;

- дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

- задоволення економічних та соціальних потреб працівників Кримської  ЕС, передбачених колективним договором;

- надання освітніх та iнформацiйно-консультацiйних послуг;

- надання послуг з діагностики захисних засобів та електроустановок, ремонту, техобслуговування та калібрування засобів вимірювальної техніки;

- впровадження, підтримка та удосконалення систем управління якістю на підставі вимог міжнародних стандартів;

- участь в проведенні виставок, аукцiонiв, торгів, конференцiй та iнших подiбних заходiв, пов'язаних з характером дiяльностi Кримської ЕС;

- контроль та координація діяльності відокремлених підрозділів з експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж (МЕМ) – Джанкойських, Сімферопольських, Феодосійських МЕМ, які входять до складу ДП "НЕК "Укренерго" та знаходяться на території обслуговування Кримської ЕС.

 

2. Структура

 

Відокремлений підрозділ

ДП "НЕК "Укренерго"

Кримська електроенергетична система

Центральний офіс:

95034, м. Сімферополь, вул. Київська, 74/6

тел.: +38 0652-59-13-59, факс: +38 0652-60-00-91

E-mail: kanc@rdc.crimea.energy.gov.ua

 

Відокремлений підрозділ

Джанкойські МЕМ

6100, м. Джанкой, пров. Спортивний, 7

тел.: +38 06564-3-50-27,

факс: +38 0579-22- 13-55

​Відокремлений підрозділ​ Сімферопольські МЕМ

5022, м. Сімферополь, вул.Бела Куна, 2-А

тел.: +38 0652-59-17-59,

факс: +38 0652-61-68-36

Відокремлений підрозділ​ Феодосійські МЕМ

98112, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 106

тел./факс +38 06562-4-26-68

Відокремлений підр​​​​озділ​​ Навчально-

т​ренувальн​ий центр

98540, м.Алушта, ​​с. Бондаренково,

вул. Калядіна, 9

тел.: +38 06560-6-42-49,

факс: +38 06560-7-44-40

 

DSC_0518

3. Основні показники складу магістральних електромереж

Кримська ЕС здійснює централізоване електрозабезпечення АР Крим загальною площею 26,1 тис. км2

Загальна протяжність ПЛ – 1369,4 км, у т.ч.:

ПЛ 220-330 кВ – 1352,05 км

ПЛ 110 кВ – 17,35 км

ПС 110-330 кВ (17 од.) – 3838,8 МВА

4. Обсяги виробництва, споживання і передачі електроенергії

5. Структура генерації

6. Впровадження нового обладнання і технологій, проблемні питання, "вузькі місця"

7. Основні здобутки

8. Перспективи розвитку магістральних електромереж Кримської ЕС

9. Історія підприємства

Знаходиться на тимчасово окупованій території.