Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
SharePoint

Донбаська електроенергетична система

​​​​​​​​​

1. Статус. Мета та основні напрями діяльності

Статус:

Донбаська електроенергетична система (ЕС) – відокремлений підрозділ ДП "НЕК "Укренерго".

Мета та основні напрями діяльності:

- забезпечення функціонування енергосистеми Донбаського регіону (Донецька, Луганська області) як складової Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України;

- забезпечення передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами як складової інфраструктури оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України;

- забезпечення обліку електричної енергії, ведення розрахунків платежів учасників ОРЕ України відповідно до договору між ними, відпуск електроенергії оптовим споживачам, а також за прямими договорами;

- здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергосистемою Донбаського регіону в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України;

- запобігання порушенням режимів роботи ОЕС України і аваріям системного значення та ліквідація можливих аварій з мінімальними втратами для країни;

- виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування та технічного переоснащення обладнання пiдстанцiй i лiнiй електропередачі, виробничих та соціально-побутових об'єктів Донбаської ЕС;

- здійснення технічної експлуатації, розроблення i впровадження нових та удосконалення діючих пристроїв i систем релейного захисту, протиаварiйної автоматики оперативно-технологічного управління, зв'язку, телемеханіки, систем та засобів обліку електроенергії, проведення єдиної технічної політики в регіоні із зазначених питань;

- здійснення технічної експлуатації засобів зв'язку, телемеханіки, систем комерційного обліку та систем передачі даних, розвиток i створення мереж технічних засобів управління та обчислювальної техніки;

- проведення дiагностики електрообладнання, його профiлактичних, приймально-здавальних,спецiальних та нетрадицiйних випробувань i випробувань iзоляцiйних масел;

- розслiдування, облiк та аналіз технологічних порушень в роботі енергооб'єктів магістральних та міждержавних електромереж, участь в розслідуванні технологічних порушень в роботі інших енергооб'єктів , що є у господарському віданні і оперативному підпорядкуванні Донбаської ЕС та ДП "НЕК "Укренерго", розроблення i реалiзацiя заходiв щодо їх попередження;

- виконання необхідних технiко-економiчних розрахунків електричних режимів Донбаського регіону, їх оптимізація, розроблення та реалізація заходiв щодо зниження втрат електроенергії в магістральних та міждержавних електромережах;

- розроблення та реалізація програм і планів капітального будівництва, модернізації, реконструкції магістральних електричних мереж Донбаського регіону, виробничих та соціально-побутових об'єктів Донбаської ЕС;

- погодження технічних умов на приєднання додаткової споживаної або генеруючої потужності, розроблення вимог до технічних умов на приєднання до магістральних електричних мереж, виявлення "вузьких місць" в роботі магістральних електричних мереж та прилеглих розподільних електричних мереж енергопостачальних компаній, діючих у паралельному режимі, і реалізація заходів з їх усунення для забезпечення стійкості магістральних електричних  мереж;

- розроблення та виконання мобiлiзацiйних планiв, заходів реагування на надзвичайнiситуації та їх запобігання в Донбаській ЕС;

- органiзацiя i проведення роботи з охорони праці i пожежної безпеки, створення безпечних умов праці, підвищення безпеки експлуатації магістральних електромереж;

- дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

- задоволення економічних та соціальних потреб  працівників Донбаської ЕС, передбачених колективним договором;

- надання освітніх та iнформацiйно-консультацiйних послуг;

- надання послуг з діагностики захисних засобів та електроустановок, ремонту, техобслуговування та калібрування засобів вимірювальної  техніки;

- впровадження, підтримка та удосконалення систем управління якістю на підставі вимог міжнародних стандартів;

- участь в проведенні виставок, аукцiонiв, торгів, конференцiй та iнших подiбних заходiв, пов'язаних з характером дiяльностi Донбаської ЕС;

- контроль та координація діяльності відокремлених підрозділів з експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж (МЕМ) – Артемівських, Луганських, Маріупольських,Чайкінських МЕМ, які входять до складу ДП "НЕК "Укренерго" та знаходяться на території обслуговування Донбаської ЕС.

2. Структура

 

Відокремлений підрозділ ДП "НЕК "Укренерго"

Донбаська електроенергетична система

центральний офіс:

84601, Донецька обл., м.Горлівка, пр.Леніна, 11

Тел.: +380 624 59-73-59

pmdes@db.energy.gov.ua

​​

Відокремлений підрозділ

Артемівські МЕМ

84501, м. Артемівськ,

вул. Патриса Лумумби, 97

Тел.: +380 627 48-00-61

pmames@ames.db.energy.gov.ua

Відокремлений підрозділ

Луганські МЕМ

91055, Луганська обл.,

м. Луганськ, вул. Фрунзе, 75

Тел.: +380 642 52-23-61

pmlmes@lmes.db.energy.gov.ua

Відокремлений підрозділ

Маріупольські МЕМ

87528, Донецька обл.,

м. Маріуполь, вул. Войнича, 2

Тел.: +380 629 51-11-19

pmes@mmes.db.energy.gov.ua

Відокремлений підрозділ

Чайкінські МЕМ

86115, Донецька обл.,

м. Макіївка, вул. Магістральна, 1,

підстанція 330 кВ "Чайкіне"

Тел.: +380 62 382-60-14

pmchmes@chmes.db.energy.gov.ua

3. Основні показники складу магістральних і міждержавних мереж

Донбаська ЕС здійснює централізоване електропостачання Донецької та Луганської областей на території площею 53,2 тис. км2.

Загальна протяжність ліній електропередачі напругою 35-800 кВ (≈18% від протяжності всіх ПЛ 35-800 кВ ДП "НЕК "Укренерго") (по ланцюгах) - 4 041,48 км, у т. ч.

Напруга ПЛ, кВПротяжність ПЛ по ланцюгах, км
80098,54
750367,21
500374,76
3301 290,05
2201 781,39
11070,31
3559,23

*** ***

Кількість ПС 220-750 кВ29
Сумарна потужність силових авто- і трансформаторів, МВА23 428,1
Обсяг обладнання підстанцій, пристроїв і засобів електроустановок та ЛЕП, умовних од.223 055,95

 

Карта-схема електричних мереж Донбаської ЕС


4. Обсяги виробництва, передачі і споживання електроенергії

5. Структура генерації, основні споживачі

6. Впровадження нового обладнання і технологій, проблемні питання, "вузькі місця"

7. Перспективи розвитку магістральних електромереж Донбаської ЕС

8. Історія підприємства