Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
SharePoint

Північна електроенергетична система


1. Статус. Мета і основні напрямки діяльності

Статус:

Північна електроенергетична система (ЕС) – відокремлений підрозділ ДП "НЕК "Укренерго".

Мета та основні напрями діяльності:

- забезпечення функціонування енергосистеми Північного регіону (Полтавська, Сумська, Харківська області) як складової Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України;

- забезпечення передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами як складової інфраструктури оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України;

- забезпечення обліку електричної енергії, ведення розрахунків платежів учасників ОРЕ України відповідно до договору між ними, відпуск електроенергії оптовим споживачам, а також за прямими договорами;

- здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергосистемою Північного регіону в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України;

- запобігання порушенням режимів роботи ОЕС України і аваріям системного значення та ліквідація можливих аварій з мінімальними втратами для країни;

- виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування та технічного переоснащення обладнанняпiдстанцiй i лiнiй електропередачі, виробничих та соціально-побутових об'єктів Північної ЕС;

- здійснення технічної експлуатації, розроблення i впровадження нових та удосконалення діючих пристроїв i систем релейного захисту, протиаварiйної автоматики оперативно-технологічного управління, зв'язку, телемеханіки, систем та засобів обліку електроенергії, проведення єдиної технічної політики в регіоні із зазначених питань;

- здійснення технічної експлуатації засобів зв'язку, телемеханіки, систем комерційного обліку та систем передачі даних, розвиток i створення мереж технічних засобів управління та обчислювальної техніки;

- проведення дiагностики електрообладнання, його профiлактичних, приймально-здавальних,спецiальних та нетрадицiйних випробувань i випробувань iзоляцiйних масел;

- розслiдування, облiк та аналіз технологічних порушень в роботі енергооб'єктів магістральних та міждержавних електромереж, участь в розслідуванні технологічних порушень в роботі іншихенергооб'єктів, що є у господарському віданні і оперативному підпорядкуванні Північної ЕС та ДП "НЕК "Укренерго", розроблення i реалiзацiя заходiв щодо їх попередження;

- виконання необхідних технiко-економiчних розрахунків електричних режимів Північного регіону, їх оптимізація, розроблення та реалізація заходiв щодо зниження втрат електроенергії в магістральних та міждержавних електромережах;

- розроблення та реалізація програм і планів капітального будівництва, модернізації, реконструкції магістральних електричних мереж Північного регіону, виробничих та соціально-побутових об'єктів Північної ЕС;

- погодження технічних умов на приєднання додаткової споживаної або генеруючої потужності, розроблення вимог до технічних умов на приєднання до магістральних електричних мереж, виявлення "вузьких місць" в роботі магістральних електричних мереж та прилеглих розподільних електричних мереж енергопостачальних компаній, діючих у паралельному режимі, і реалізація заходів з їх усунення для забезпечення стійкості магістральних електричних  мереж;

- розроблення та виконання мобiлiзацiйних планiв, заходів реагування на надзвичайнi ситуації та їх запобігання в Північній ЕС;

- органiзацiя i проведення роботи з охорони праці i пожежної безпеки, створення безпечних умов праці, підвищення безпеки експлуатації магістральних електромереж;

- дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

- задоволення економічних та соціальних потреб працівників Північної ЕС, передбачених колективним договором;

- надання освітніх та iнформацiйно-консультацiйних послуг;

- надання послуг з діагностики захисних засобів та електроустановок, ремонту, техобслуговування та калібрування засобів вимірювальної  техніки;

- впровадження, підтримка та удосконалення систем управління якістю на підставі вимог міжнародних стандартів;

- участь в проведенні виставок, аукцiонiв, торгів, конференцiй та iнших подiбних заходiв, пов'язаних з характером дiяльностi Північної ЕС;

- контроль та координація діяльності відокремлених підрозділів з експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж (МЕМ) – Полтавських, Сумських, Харківських МЕМ, які входять до складу ДП "НЕК "Укренерго" та знаходяться на території обслуговування Північної ЕС.

 

2. Структура

 

Відокремлений підрозділ

Сумські МЕМ

40007, м. Суми,

вул. Харківська, 125А

Тел./факс: +380 542-64-02-64smes@smes.north.enrgy.gov.ua

Відокремлений підрозділ ДП "НЕК "Укренерго"

Північна електроенергетична система

центральний офіс

61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 12

Тел.: +380 57-730-23-11,

факс: +380 57-731-15-18,

kanc_rdc@rdc.north.energy.gov.ua

Відокремлений підрозділ

Полтавські МЕМ

36007, м. Полтава,

вул. М. Бірюзова, 47-А

Тел./факс: +380 532-50-64-22

kanc@pmes.north.energy.gov.ua

Відокремлений підрозділ

Харківські МЕМ

61003, м. Харків, вул. Ковтуна, 4

Тел./факс: +380 57-740-12-85

khmes@rdc.north.energy.gov.ua

 

3. Основні показники складу магістральних та міждержавних електромереж

Північна ЕС здійснює централізоване електрозабезпечення північного регіону України (Харківська, Сумська, Полтавська області) загальною площею 84 тис. км2 з населенням 5,45 млн. чол., забезпечуючи передачу електроенергії власними магістральними електромережами споживачам, зокрема, обласним енергопостачальним компаніям АК "Харківобленерго", ПАТ "Сумиобленерго" та "Полтаваобленерго".

Протяжність ПЛ

Клас напруги ПЛКількість, шт.Протяжність по трасі, км
 2012-2013 рр.2012-2013 р.
750 кВ199,7
330 кВ271939,6
110 кВ8116,2

 

Енергообладнання ПС

ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ 330 - 750 кВ

кількість, шт.

потужність силових трансформаторів на них, МВА

 

14

7527,5

АВТОТРАНСФОРМАТОРИ 220 - 750 кВ 
кількість, шт.36+1 резерв
потужність, МВА7224
ТРАНСФОРМАТОРИ  СИЛОВІ 35 - 220 кВ 
кількість, шт.9
потужність, МВА303,5
РЕАКТОРИ ШУНТУЮЧІ  35-750  кВ
кількість, шт.3+1 резерв
потужність, МВА330
ВИМИКАЧІ  35 – 750 кВ 
кількість всього, шт.360
з них: 
повітряних, шт.104

елегазових, шт.

масляних, шт.

вакуумних, шт.

39

205

12

ВИМІРЮВАЛЬНІ  ТРАНСФОРМАТОРИ  35 - 750 кВ 
кількість всього, шт.796
з них: 
трансформатори струму, шт.463
трансформатори напруги, шт.333
ОБМЕЖУВЧІ (ОПН) ПЕРЕНАПРУГИ 35 - 750 кВ 

кількість всього, шт. 

РОЗРЯДНИКИ 35-750 кВ

кількість всього, шт.

КОМПРЕСОРИ

кількість всього, шт.

72

309

54


 

4. Обсяги виробництва, передачі і споживання електроенергії

5. Структура генерації, основні споживачі

6. Основні здобутки

7. Перспективи розвитку магістральних електромереж Північної ЕС

8. Історія підприємства