Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
SharePoint

Південно-Західна електроенергетична система

​​​​​​​​​​​​​​1. Статус. Мета та напрямки діяльності.publishing.jpg

Статус​: 

Південно-Західна електроенергетична система (ЕС) – відокремлений підрозділ ДП "НЕК "Укренерго".

Мета та основні напрями діяльності:

- забезпечення функціонування енергосистеми Південно-Західного регіону (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області) як складової Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України;

- забезпечення передачі електроенергії магістральними та міждержавними електромережами як складової інфраструктури Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України;

- забезпечення обліку електричної енергії, ведення розрахунків платежів учасників ОРЕ України відповідно до договору між ними, відпуск електроенергії оптовим споживачам, а також за прямими договорами;

- здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергосистемою Південно-Західного регіону в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України;

- запобігання порушенням режимів роботи ОЕС України і аваріям системного значення та ліквідація можливих аварій з мінімальними втратами для країни;

- виконання ремонтно-експлуатаційного обслуговування та технічного переоснащення обладнання пiдстанцiй i лiнiй електропередачі, виробничих та соціально-побутових об'єктів Південно-Західної ЕС;

- здійснення технічної експлуатації, розроблення i впровадження нових та удосконалення діючих пристроїв i систем релейного захисту, протиаварiйної автоматики оперативно-технологічного управління, зв'язку, телемеханіки, систем та засобів обліку електроенергії, проведення єдиної технічної політики в регіоні із зазначених питань;

- здійснення технічної експлуатації засобів зв'язку, телемеханіки, систем комерційного обліку та систем передачі даних, розвиток i створення мереж технічних засобів управління та обчислювальної техніки;- проведення діагностики електрообладнання, його профiлактичних, приймально-здавальних, спеціальних та нетрадицiйних випробувань i випробувань iзоляцiйних масел;

- розслiдування, облiк та аналіз технологічних порушень в роботі енергооб'єктів магістральних та міждержавних електромереж, участь в розслідуванні технологічних порушень в роботі інших енергооб'єктів, що є у господарському віданні і оперативному підпорядкуванні Південно-Західної ЕС та ДП "НЕК "Укренерго", розроблення i реалізація заходiв щодо їх попередження;

- виконання необхідних технiко-економiчних розрахунків електричних режимів Південно-Західного регіону, їх оптимізація, розроблення та реалізація заходiв щодо зниження втрат електроенергії в магістральних та міждержавних електромережах;

- розроблення та реалізація програм і планів капітального будівництва, переоснащення, реконструкції магістральних електричних мереж Південно-Західного регіону, виробничих та соціально-побутових об'єктів Південно-Західної ЕС;

- погодження технічних умов на приєднання додаткової споживаної або генеруючої потужності, розроблення вимог до технічних умов на приєднання до магістральних електричних мереж, виявлення "вузьких місць" в роботі магістральних електричних мереж та прилеглих розподільних електричних мереж енергопостачальних компаній, діючих у паралельному режимі, і реалізація заходів з їх усунення для забезпечення стійкості магістральних електричних мереж;

- розроблення та виконання мобiлiзацiйних планiв, заходів реагування на надзвичайнi ситуації та їх запобігання в Південно-Західній ЕС;

- організація i проведення роботи з охорони праці i пожежної безпеки, створення безпечних умов праці, підвищення безпеки експлуатації магістральних електромереж;

- дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

- задоволення економічних та соціальних потреб працівників Південно-Західної ЕС, передбачених колективним договором;

- надання освітніх та iнформацiйно-консультацiйних послуг;

- надання послуг з діагностики захисних засобів та електроустановок, ремонту, техобслуговування та калібрування засобів вимірювальної техніки;

- впровадження, підтримка та удосконалення систем управління якістю на підставі вимог міжнародних стандартів;

- участь в проведенні виставок, аукцiонiв, торгів, конференцій та інших подібних заходiв, пов'язаних з характером діяльності Південно-Західної ЕС;

- контроль та координація діяльності відокремлених підрозділів з експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж (МЕМ) – Вінницьких, Тернопільських, Хмельницьких, Чернівецьких МЕМ, які входять до складу ДП "НЕК "Укренерго" та знаходяться на території обслуговування Південно-Західної ЕС.

2. Структура підприємства


3. Основні показники складу магістральних та міждержавних електромереж​;

4. Обсяги виробництва, споживання і передачі електроенергії;

5. Структура генерації;

6. Впровадження нового обладнання і технологій, проблемні питання, "вузькі місця";

7. Перспективи розвитку магістральних електромереж;

8. Історія підприємства.​​​​