Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
SharePoint

Завдання та функції НПЦР ОЕС України

​​

«Науково-проектний центр розвитку
Об'єднаної енергетичної системи України» є відокремленим підрозділом державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - НПЦР ОЕС України ДП "НЕК "Укренерго") і створений відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 18.12.2008 №642 "Про створення філії НЕК "Укренерго" Науково-технічний центр Електроенергетики", наказу ДП "НЕК "Укренерго" від 30.03.2009 №111 "Про створення відокремленого підрозділу "Науково-технічний центр електроенергетики" та перейменований відповідно до наказу ДП "НЕК "Укренерго" від 03.06 2016 № 174 "Про перейменування відокремленого підрозділу".

Положенням про НПЦР ОЕС України  визначено мету і напрямки діяльності НПЦР ОЕС УКРАЇНИ:

Метою діяльності НПЦР ОЕС УКРАЇНИ є створення і реалізація сучасної науково - дослідної, проектно - вишукувальної, нормативно - технічної і технологічної основи функціонування Об'єднаної енергетичної системи (далі-ОЕС) України для забезпечення її планомірного та обґрунтованого розвитку з подальшою інтеграцією в європейську континентальну енергетичну систему ЕNTSO -Е.

Основні напрями діяльності НПЦР ОЕС УКРАЇНИ:

Розроблення, запровадження та забезпечення реалізації єдиної технічної політики функціонування та розвитку ОЕС України, в тому числі з питань виробництва, передачі, розподілу, постачання та/або споживання електричної енергії.

Участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань розвитку ОЕС України.

Забезпечення виконання функцій головної організації зі стандартизації в електроенергетичній галузі шляхом здійсненням розробки, перегляду та організації прийняття і затвердження нормативно-технічної документації для потреб електроенергетики, адаптованої (гармонізованої) до положень європейських нормативних документів, вимог чинного законодавства, державних норм і стандартів, рекомендацій Міжнародної електротехнічної комісії тощо.

Виконання функцій головного проектувальника ОЕС України з організацією проектної діяльності для забезпечення потреб ДП «НЕК «Укренерго» при здійсненні заходів з технічного переоснащення, реконструкції і нового будівництва об'єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, авторського та технічного нагляду за реалізацією відповідних проектів.

Участь в розробленні концепції розвитку електроенергетичної галузі держави, енергетичної стратегії України, стратегії розвитку ДП «НЕК «Укренерго», інших документів відповідного характеру в сфері електроенергетики.

Розроблення схем/планів/програм розвитку ОЕС України, електроенергетичних систем (окремих енергорайонів та енерговузлів).

Організація та виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи в ДП «НЕК «Укренерго» щодо підвищення ефективності функціонування та розвитку ОЕС України, та інші напрямки діяльності, які викладені в положенні про НПЦР ОЕС УКРАЇНИ.