Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
SharePoint
На головну Укренерго> Держенергонагляд > Завдання та функції Держенергонагляду

Завдання та функції Держенергонагляду

​​​До складу Державної інспекції з енергетичного нагляду України входять Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд) та Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж.

Згідно з Положенням про Державний енергетичний нагляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 929 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 № 131), основними завданнями та функціями Держенергонагляду є:

1. Здійснення допоміжних заходів із забезпечення надійного і сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України відповідно до законодавства, контроль за дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання енергії.

2. Здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії виявлених порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання енергії.

3. Організація розроблення та запровадження в установленому порядку Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил експлуатації теплових установок та теплових мереж, а також інших нормативних та методологічних документів відповідно до своєї компетенції.

4. Розроблення і затвердження методичних та інструктивних документів з питань забезпечення  діяльності ВП «Державна інспекція енергетичного нагляду України»   .

5. Участь у розробленні суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії заходів щодо надійного та безаварійного енергопостачання.

6. Здійснення контролю за відповідністю нових та реконструйованих електричних і теплових установок технічним умовам, нормам, правилам і стандартам, а також підтвердження їх готовності до роботи.

7. Участь у разі потреби в роботі комісій з прийняття в експлуатацію автоматизованих систем комерційного обліку енергії на установках суб'єктів електроенергетики та суб'єктів у сфері теплопостачання.

8. Підготовка пропозицій щодо перегляду нормативно-технічної документації на енергетичне обладнання у разі його невідповідності вимогам Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил експлуатації  теплових установок та теплових мереж (далі – Правила).

9. Організація роботи з установлення суб'єктами електроенергетики режимів споживання електричної енергії (обсягів споживання електричної енергії та потужності), погодження споживачам граничних величин споживання електричної потужності.

10. Розроблення методології, організація збирання інформації та аналіз прогнозів електроспоживання на коротко- і довгостроковий періоди.

11. Участь у розслідуванні причин і наслідків аварій і пожеж на енергетичних установках суб'єктів електроенергетики та суб'єктів у сфері теплопостачання, а також на енергетичних установках споживачів енергії, які призвели до порушення режимів роботи інших споживачів електричної енергії, суб'єктів електроенергетики або суб'єктів відносин у сфері теплопостачання.

12. Участь у роботі комісій з перевірки знань технології робіт (правил експлуатації, виробничих інструкцій) у посадових осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство споживачів енергії, а також працівників суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, що займаються оформленням актів допуску на підключення до електричної (теплової) мережі, проведенням оглядів технічного стану енергетичних установок побутових споживачів енергії, а також виконанням інших робіт, пов'язаних з експлуатацією енергетичних установок споживачів енергії.

13. Участь у разі потреби в проведенні експертизи електро- та теплотехнічної частин проектів будівництва і реконструкції об'єктів замовників на їх відповідність вимогам Правил.

14. Розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що виникають у суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії.

15. Здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:

- забезпеченням надійного постачання енергії;

- технічним станом та організацією експлуатації електричних і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;

- дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії:

 • режимів виробництва, постачання і споживання енергії (активної, реактивної, теплової);
 • установлених нормативними документами режимів (температурних графіків) постачання теплової енергії населеним пунктам (населенню);
 • вимог нормативних документів, що регулюють перетікання реактивної електроенергії;
 • вимог Правил та інших нормативно-правових і нормативно-технічних актів з питань електроенергетики та теплопостачання;

- проведенням суб'єктами електроенергетики та суб'єктами відносин у сфері теплопостачання робіт, пов'язаних із забезпеченням дотримання встановлених режимів постачання і споживання енергії;

-  відповідністю:

 • схем електропостачання (зовнішніх та внутрішніх) - категорійності споживачів та їх струмоприймачів;
 • виданих технічних умов на приєднання електричних, теплових установок та мереж до мереж енергопостачальних (електропередавальних) організацій – вимогам нормативних документів та погодженням проектів енергопостачання споживачів енергії;
 • виданих суб'єктами електроенергетики актів-допусків подачі електричної енергії на електричні установки замовників та електричні установки, що використовуються населенням, - вимогам Правил і нормативних документів;
 • укладених договорів – вимогам нормативних документів щодо користування енергією та приєднання до мереж;
 • електротехнічних та режимних параметрів електричних мереж, розрахованих суб'єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії, - режимам їх роботи;
 • показників якості електричної і теплової енергії та кількісних показників повернення конденсату водяної пари – вимогам нормативних документів;
 • стану приладів і систем обліку обсягів виробництва, постачання та споживання електричної і  теплової енергії – вимогам нормативних документів;

- застосуванням заходів з обмеження та/або припинення постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними вимог нормативних документів щодо користування енергією, а також споживачам, які не оплатили вартість використаної енергії;

- складенням актів про встановлення екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання і відповідністю визначених ними величин технологічним потребам виробництва і фактичним обсягам споживання електричної енергії;

- забезпеченням належного стану системних елементів протиаварійної автоматики, встановлених у споживачів енергії, що впливають на надійність роботи об'єднаної енергетичної системи України;

- готовністю суб'єктів електроенергетики, суб'єктів у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій;

- забезпеченням належного оперативно-диспетчерського управління енергогосподарством споживачів енергії;

- готовністю до роботи резервних автономних джерел живлення споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання.

 

Відповідно до Порядку здійснення державного нагляду в електроенергетиці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №189 від 15 лютого 1999 р. основними завданнями та функціями Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж є:

- забезпечення додержання вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж (крім електричних і теплових мереж, підконтрольних Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії), атомних електричних станцій (крім ядерної частини), технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, а також об'єктів державного підприємства, що здійснює управління об'єднаною енергетичною системою;

- контроль за виконанням заходів щодо запобігання аваріям та іншим порушенням роботи об'єктів електроенергетики, а також за готовністю підприємств до ліквідації можливих порушень у роботі цих об'єктів;

- організація відповідно до законодавства розслідування аварій та відмов у роботі об'єктів електроенергетики, забезпечення у разі потреби розроблення заходів щодо запобігання цим порушенням, а також їх обліку та аналізу;

- контроль за організацією протиаварійної роботи і виконанням протиаварійних заходів на об'єктах електроенергетики.

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" державний нагляд в електроенергетиці здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж (далі - Державна інспекція).

Державна інспекція відповідно до завдань державного нагляду в електроенергетиці:

• проводить систематичну перевірку технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їх експлуатації, періодичний технічний огляд зазначених об'єктів згідно з Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж, здійснює контроль за виконанням Правил улаштування електроустановок, за усуненням виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з питань електроенергетики;

• здійснює нагляд за наявністю, обліком та організацією виконання нормативно-правових актів з питань електроенергетики, а також за термінами виконання та якістю планово-запобіжних ремонтів об'єктів електроенергетики;

• здійснює контроль за виконанням профілактичних заходів щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі об'єктів електроенергетики;

• перевіряє за дорученням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, готовність до експлуатації об'єктів, які вводяться в експлуатацію, з наданням висновків і приписів, що є обов'язковими для виконання всіма проектними, будівельно-монтажними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями і спрямовані на забезпечення надійного та безпечного функціонування об'єктів електроенергетики згідно з нормативними актами;

• дає приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів, готує та надсилає на об'єкти електроенергетики інформаційні листи, оперативні повідомлення та аналітичні огляди з питань порушень, що сталися у процесі експлуатації таких об'єктів;

• надає НКРЕ за її запитом висновки щодо технічного стану енергетичного обладнання і мереж об'єктів електроенергетики для отримання ними ліцензій;

• подає НКРЕ матеріали про порушення на об'єктах електроенергетики умов провадження ліцензованої діяльності, виявлені під час виконання нею своїх завдань;

• створює комісії для розслідування аварій та відмов у роботі об'єктів електроенергетики згідно із встановленим у галузі порядком;

• установлює терміни позачергових перевірок знання Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та відповідних інструкцій посадовими особами об'єктів електроенергетики, що допустили аварії, нещасні випадки, грубі порушення зазначених Правил та інструкцій, не виконали приписи Державної інспекції;

• бере участь у перевірці знань керівників об'єктів галузі вимог і положень нормативно-правових актів з питань електроенергетики, Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та Правил улаштування електроустановок згідно із встановленим порядком;

• заслуховує звіти керівників об'єктів електроенергетики за результатами розслідування технологічних порушень або з питань загрози їх виникнення з метою запобігання цим порушенням, а також за результатами перевірок стану експлуатації об'єктів електроенергетики і подає відповідні матеріали НКРЕ;

• здійснює контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування енергообладнання на об'єктах електроенергетики, та перевірки їх знань нормативно-правових актів з електроенергетики;

• бере участь у міжнародному співробітництві, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід щодо підвищення надійності роботи об'єктів електроенергетики в межах компетенції Державної інспекції.