Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
SharePoint

Завдання та функції Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Державний нагляд в електроенергетиці має своїм завданням:

- забезпечення додержання вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж (крім електричних і теплових мереж, підконтрольних Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії), атомних електричних станцій (крім ядерної частини), технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, а також об'єктів державного підприємства, що здійснює управління об'єднаною енергетичною системою;

- контроль за виконанням заходів щодо запобігання аваріям та іншим порушенням роботи об'єктів електроенергетики, а також за готовністю підприємств до ліквідації можливих порушень у роботі цих об'єктів;

- організація відповідно до законодавства розслідування аварій та відмов у роботі об'єктів електроенергетики, забезпечення у разі потреби розроблення заходів щодо запобігання цим порушенням, а також їх обліку та аналізу;

- контроль за організацією протиаварійної роботи і виконанням протиаварійних заходів на об'єктах електроенергетики.

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" державний нагляд в електроенергетиці здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж (далі - Державна інспекція).

Державна інспекція відповідно до завдань державного нагляду в електроенергетиці:

• проводить систематичну перевірку технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їх експлуатації, періодичний технічний огляд зазначених об'єктів згідно з Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж, здійснює контроль за виконанням Правил улаштування електроустановок, за усуненням виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з питань електроенергетики;

• здійснює нагляд за наявністю, обліком та організацією виконання нормативно-правових актів з питань електроенергетики, а також за термінами виконання та якістю планово-запобіжних ремонтів об'єктів електроенергетики;

• здійснює контроль за виконанням профілактичних заходів щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі об'єктів електроенергетики;

• перевіряє за дорученням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, готовність до експлуатації об'єктів, які вводяться в експлуатацію, з наданням висновків і приписів, що є обов'язковими для виконання всіма проектними, будівельно-монтажними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями і спрямовані на забезпечення надійного та безпечного функціонування об'єктів електроенергетики згідно з нормативними актами;

• дає приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів, готує та надсилає на об'єкти електроенергетики інформаційні листи, оперативні повідомлення та аналітичні огляди з питань порушень, що сталися у процесі експлуатації таких об'єктів;

• надає НКРЕ за її запитом висновки щодо технічного стану енергетичного обладнання і мереж об'єктів електроенергетики для отримання ними ліцензій;

• подає НКРЕ матеріали про порушення на об'єктах електроенергетики умов провадження ліцензованої діяльності, виявлені під час виконання нею своїх завдань; 

• створює комісії для розслідування аварій та відмов у роботі об'єктів електроенергетики згідно із встановленим у галузі порядком;

• установлює терміни позачергових перевірок знання Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та відповідних інструкцій посадовими особами об'єктів електроенергетики, що допустили аварії, нещасні випадки, грубі порушення зазначених Правил та інструкцій, не виконали приписи Державної інспекції;

• бере участь у перевірці знань керівників об'єктів галузі вимог і положень нормативно-правових актів з питань електроенергетики, Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та Правил улаштування електроустановок згідно із встановленим порядком;

• заслуховує звіти керівників об'єктів електроенергетики за результатами розслідування технологічних порушень або з питань загрози їх виникнення з метою запобігання цим порушенням, а також за результатами перевірок стану експлуатації об'єктів електроенергетики і подає відповідні матеріали НКРЕ;

• здійснює контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування енергообладнання на об'єктах електроенергетики, та перевірки їх знань нормативно-правових актів з електроенергетики;

• бере участь у міжнародному співробітництві, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід щодо підвищення надійності роботи об'єктів електроенергетики в межах компетенції Державної інспекції.


***

План роботи Державної інспекції з експлуатації електичних станцій та мереж на 2016 рік.


Графік планових тематичних обстежень енергопідприємств іспекторським складом Державної інспекції з експлуатації електичних станцій та мереж на 2016 рік.